Konsultacje projektu ustawy o pracy na statkach rybackich

0
2728

W załącznikach poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie uwag do projektu ustawy o pracy na statkach rybackich, stanowisko MGMiŻŚ w odniesieniu do ww. uwag oraz zmodyfikowany (z uwzględnieniem uwag) projekt ustawy.

[pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2019/03/UC109-OSR.pdf” title=”UC109 OSR”]

[pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2019/03/UC109-Projekt.pdf” title=”UC109 Projekt”]

[pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2019/03/UC109-Raport-z-konsultacji.pdf” title=”UC109 Raport z konsultacji”]

[pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2019/03/UC109-Uzasadnienie.pdf” title=”UC109 Uzasadnienie”]