Pismo Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg w sprawie obniżenia opłat portowych

0
2176

Poniżej przedstawiamy pismo w sprawie obniżenia opłat portowych skierowane do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o. o. oraz odpowiedź Zarządu Portu.

Kołobrzeg 27.01.2020
SKM_C364e20030213460