Wysokość dodatkowych kwot połowowych

0
2301

Przedstawiamy informację z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczącą wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2020 r.

SKM_C364e20073112480