Zmiana numeru konta dla opłat skarbowych z tytułu wniosków składanych do MGMiŻŚ

0
3344

Z dniem 1 stycznia 2020 roku został zmieniony numer konta, na które uiszczane powinny być opłaty skarbowe z tytułu wniosków składanych do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – ( np.: licencji połowowych, specjalnych zezwoleń połowowych).

W związku z powyższym opłaty należy wpłacać na poniższe konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Jednostka odpowiedzialna za obsługę opłat jest:

Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
00-056 Warszawa
tel.: 22 443 09 00, 22 443 09 01